Naamkrachtkunde is de kennis van het ontleden van namen voor het verkrijgen van informatie over de programmatische gegevens van een naam.
Namologie is de kennis van de herkomst van de krachten, de verscheidenheid aan krachten, de reden dat namen programmatisch werken en de manier waarop deze krachten worden bestuurd.
Alles dat te maken heeft met het verklaren en onderzoeken van de programmatische werking van een naam.
Door middel van de Naamkrachtkunde kunt u een beter inzicht krijgen in uzelf, uw familie, vrienden en kennissen. Waar komen uw persoonlijke specifieke eigenschappen en interesses vandaan? Ook interessant, die van anderen. Waarom gebeuren bepaalde dingen steeds in uw leven?
Met andere woorden u krijgt een dieper inzicht in uw eigen leven en het bestaan in het algemeen!

Maar ook: inzicht in namen van mensen, dieren, huizen enzovoorts.
Met andere woorden: inzicht in alles wat een naam heeft of een naam krijgt.
Ook: beroepskeuze, studiekeuze, personeelskeuze, zakenrelaties, partners enzovoorts.

Verder  kunnen personen die veel met mensen om gaan zoals artsen, psychiaters, personeelsmanager, trainers, sociaal werkers, leidinggevenden, onderwijzenden, bestuurders, enzovoorts een beter inzicht krijgen van de mensen waar men mee te maken heeft.
Naamkrachtkunde is voer voor psychologen, maar voor iedereen begrijpbaar!Kunt u als fabrikant/importeur of als ontwerper van nieuwe producten, maar ook reclame makers, marketing managers, iedereen die creatief met namen bezig is, middels de naamkrachtkunde uw merknamen, productnamen, enz. onderzoeken en eventueel verbeteren. Het allerbelangrijkste zijn de namen die bedacht moeten worden, voor iedereen die daar mee te maken heeft!Geef doordacht een naam aan uw kind, maar ook aan dieren, merken, producten, huizen, boten, enzovoorts. Wees u bewust van de kracht die zich in een naam bevindt en maak daar met de kennis van de naamkrachtkunde, positief gebruik van!

Zie voor uitgebreide uitleg het boek:
   
Wat betekent Naamkrachtkunde?
Waar staat Namologie voor?

Alles wat op onze aarde aanwezig is, is uit diezelfde aarde voortgekomen.
Dat geldt ook voor onze namen.
Alles wat een betekenis heeft staat ergens voor op deze aarde.
Als bepaalde betekenissen ook in onze naam aanwezig zijn dan zullen deze betekenissen ergens voor staan en daarmee ook een deel van jezelf zijn, vertaald naar ieders persoonlijke omstandigheden.

Een simpel voorbeeld hiervan is wat ik de buitenkant van de naam noem: let op de verhouding tussen de naam en het beroep.
De heer Ader is huisarts
De heer Pers is journalist
De heer Pleiter is advocaat
Mevrouw Jongkind is kleuterleidster
Mejuffrouw de Letter werkt op de administratie
Diana Woei en Monique Somers weten alles van het weer.

Is dit toeval? Nee, dit zijn programmatische krachten die hun werk doen. Het is een kosmische kracht die zorgt dat we doen wat we doen moeten.
Ieder individu vult zo met de krachten uit zijn naam op zijn eigen manier zijn persoonlijke specifieke eigenschappen in.

Midas Dekkers is bioloog. Wij kennen hem vooral van zijn interessante tv programma's over de natuur en later ook van zijn tv programma over boeken.
Hij heeft vele boeken geschreven. Over de mens, dieren en de wereld.  
Midas betekent ezelsoren! Zitten die niet aan boeken en aan ezels, oftewel boeken en dieren?  
Een Das is een dier, een ezel is een dier en de naam  Dekkers....?
Het draait allemaal om dieren en om boeken.
Het is maar net hoe je de persoonlijke energie van je naam invult.

Naamkrachtkunde geldt voor elke taal, daarom ook een Engels voorbeeld.

Salmon Rushdie schreef de "Duivelse verzen" en werd beroemd met dit boek. Niet zozeer om het boek zelf, maar meer om de fatwa, een banvloek die over hem uitgesproken werd. Deze banvloek gaf iedere moslim ter wereld de vrijbrief om Rushdie tegen een zeer hoge beloning te doden. Het veranderde Rushdie's leven compleet.
Haastig vluchten ,bang voor de altijd naderende dood ,die hem aldoor bedreigt is al jaren het lot van Rushdie.

Splitsen we de naam Rushdie dan krijgen we de programmatische gegevens : Rush en Die.
U constateert gelijk dat de laatse lettergreep nu anders uitgesproken word.
Rush betekent: Haasten, Opjagen.
Die betekent Sterf, Ga dood, Omkomen
Zie hier de programmatische werking van de naam!

Alle aanwezige woorden in een naam, noem ik Naamkrachten.
Zo zijn Midas, Das, Rush en Die naamkrachten.
Vandaar Naamkrachtkunde.

In mijn boek behandel ik dit uitgebreid.
Waar is Naamkrachtkunde voor te gebruiken?
Voor iedereen geldt:
Korte uitleg van de naamkrachtkunde
Zakelijk;
Naamkrachtkunde/Namologie©
De Kracht in je Naam