Interview met Han Pelser over zijn ontdekking de 'Naamkrachtkunde.'
Boek: De kracht in je naam. ISBN 90.71794.03.2/nur720

Je naam is je levensprogramma!
Han Pelser, geboren en getogen in Amsterdam, heeft ontdekt dat iedere naam, behalve gegevens voor de burgerlijke stand, ook gegevens van het levensprogramma van de eigenaar van die naam in zich heeft, dus waar men in zijn leven mee te maken krijgt. Hij heeft daar een boek over geschreven. In het boek, genaamd de kracht in je naam, worden, aan de hand van zo'n 80 voorbeelden namen van bekende Nederlanders en bekende wereldburgers behandeld over de krachten die zich in hun naam bevinden, daarmee de inhoud van het leven van die bepaalde persoon bepalend. Han is de enigste ter wereld die dit ontdekt heeft.

Hoe kwam ik, Evita hiermee in aanraking?
Op een kleine Parabeurs liet ik door een man mijn hand lezen. Verbijsterend hoe goed alles naar voren kwam, hoe deze man alles kon plaatsen. Nadat mijn hand gelezen was, vroeg hij tot mijn verbazing mijn naam, mijn meisjesnaam wel te verstaan en als toegift werd mijn naam ontleed en kreeg ik te horen wat mijn naam betekende. Hierdoor was ik totaal verbluft, veel werd me ook beter duidelijk en het klopt als een bus tot op heden.
U begrijpt deze man is de bovengenoemde Han Pelser. Gefascineerd heb ik zijn boek gelezen en heb hem, samen met zijn partner daarna nogmaals uitgebreid gesproken  en dat heeft weer geleid tot dit interview.

'Hoe zit het eigenlijk in elkaar Han, wat houdt naamkrachtkunde precies in?'
'Ik heb ontdekt dat in een naam, meer is dan een naam alleen, een naam is een levensprogramma.' 'Hoe vind je dit levensprogramma?' 'Nou, van de letters van een naam kun je woorden maken en deze woorden noem ik naamkrachten. Naamkrachten zijn als het ware kleine programmaatjes waarvan we er velen bezitten. De woorden, ik zeg liever naamkrachten die direct leesbaar in een naam staan zijn de sterkste krachten, die werken dagelijks door. In het begin keek ik alleen naar de achternamen en dan zag ik daar hele woorden in, bijvoorbeeld bij Henny Huisman die heeft huis en man in zijn naam staan. Hij doet van alles wat met huizen te maken heeft, b.v. de Postcodeloterij, dat heeft met een huisadres te maken, hij komt bij de mensen thuis op bezoek zowel op tv als in werkelijkheid voor al zijn activiteiten Nu heeft hij weer een programma 'De babysitter' waarbij alweer hij bij mensen thuis komt. Een huisman is een eenvoudige man en dat zie je ook aan hem en de manier waarop hij de dingen aanpakt. Een ander voorbeeld: de grootste leesbare naamkracht in de naam Knevel is Nevel. Nevel is ongrijpbaar onduidelijk en vol geheimzinnigheid, ook wel mystiek, dat speelt dan een voorname rol bij mensen die Knevel heten. Voor ieder persoon geldt dit weer op zijn eigen specifieke manier. Iedereen vult zijn eigen energie verder in met zijn voornaam. Weer later ontdekte ik dat je ook gewoon anagrammen kunt maken, van namen als je maar uitsluitend gebruik maakt van de letters die in de betreffende naam staan. Daar gaat het eigenlijk om, dat je woorden vormt uitsluitend van de letters waar de naam uit bestaat en die woorden, naamkrachten dus, hebben een programmatische werking.'

'Wanneer ben je ermee begonnen en hoe heb je het ontdekt?'
'Ik denk zo ongeveer in 1994'., zegt Han. 'Ik ben altijd al gevoelig geweest voor taal en op een gegeven moment viel het me gewoon op dat bij sommige mensen de naam zo duidelijk verwant is met wat ze doen. Kenmerkende voorbeelden hiervan zijn vaak mensen en hun beroep: De heer Ader is huisarts, de heer Pers is journalist, mevrouw Jongkind is kleuterleidster. Ja dan gaan je ogen open, dan is de aandacht ervoor aanwezig en langzaam kom je steeds meer te weten.' 'Geldt het ook voor andere talen?' 'Ja, iemand die o.a. bij mij met zijn naam de doorslag heeft gegeven dat ik zeker wist dat het juist was wat ik ontdekte is Salman Rushdie, die zijn Duivelse verzen schreef als kritiek op zijn eigen moslim geloof, een ieder bekend denk ik wel.Een beledigde Ayatollah Komeini heeft daarom een fatwa over hem uitgesproken waardoor iedere moslim waar ook ter wereld Rushdie mag doden en daar een enorm bedrag voor krijgt.Hierdoor leid Rushdie al jaren een opgejaagd leven.  Korte uitleg Rush betekent Snel maken dat je wegkomt, haasten enz. Die betekent Sterven, doodgaan. Zijn lot staat dus duidelijk in zijn naam.
In mijn boek staan veel voorbeelden, als ik bijvoorbeeld de naam van Duisenberg ontleed, dan kom ik alles over geld te weten, alles over geld staat in die naam. Ik heb pas de naam van Volkert van der G. ontleed en het is onvoorstelbaar welke krachten hij in zijn naam heeft staan. Het is op mijn site te lezen: www.naamkrachtkunde.nl.
En het is echt niet zo dat je zomaar een heleboel woordjes kan vormen uit een naam waar wel wat van te maken is, want het zijn wel degelijk allemaal andere woorden iedere keer die je tegenkomt die echt met de specifieke eigenschappen te maken hebben van de desbetreffende persoon. Ieder mens heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, daarom gebruik ik namen van bekende mensen dan kan iedereen zien dat het klopt. De woorden die je uit een naam ontleedt moeten altijd vertaald worden in een begrip en dat is dan een programma.' Bijvoorbeeld de naam Carla, daar staat La in. Dit wordt vertaald als: wil over bepaalde onderwerpen niet praten, stopt dingen weg. Dit laatste is een programma, waar Carla heel haar leven mee doet.

'Heb je een onderzoek verricht naar namen?'
'Zo kun je het wel noemen, je begint bij vrienden, collega's en bekenden, maar ik had in Hoorn NH een juwelierswinkel en kreeg wekelijks veel horloge en sieraden reparaties. Zo noteerde ik wekelijks veel namen en speelde op hun namen in, daarbij lette ik goed op hun reacties. Sommige mensen dachten dan dat ik paranormaal begaafd was omdat ik veel over henzelf kon vertellen, ik liet dat zo, maar ik haalde het gewoon uit hun naam. Zo kon ik mooi onderzoek doen, deze mensen werkten enorm mee daar ben ik hen nog steeds zeer dankbaar voor. Verder natuurlijk uit tijdschriften, krantenartikelen en interviews.'

'Is er nog een verschil tussen voor- en achternamen?'
'Ja, voornamen hebben altijd betrekking op het privé leven, en achternamen op het maatschappelijke leven, beiden je gehele leven en dat zijn heel veel naamkrachten hoor!'
Achternamen staan altijd al vast, dus moet een voornaam hier ook op aangepast of tenminste goed gecontroleerd worden op negatieve krachten.'

'Wanneer ik dat zo hoor lijkt het me enorm belangrijk dat je goed nadenkt over welke naam je aan je toekomstige kind zult geven, klopt dat?'
'Dat is absoluut bijzonder belangrijk. Geef je kind geen naam waar de naamkracht Hel in voorkomt zoals Helga, Helma enz. Ook al vernoem je dochter naar een aardig familielid, je zorgt daarmee dat het leven van je kind regelmatig door een hel gaat, daarbij de partner en kinderen meenemend. Een ander voorbeeld is de naam Paula. Ik heb ontdekt dat meisjes die Paula heten veelal op jongere leeftijd hun vader verliezen. Wanneer dat niet het geval is hebben ze vaak een slechte relatie met hun vader of stiefvader.De achternaam is hierbij medebepalend.'
De naam Paula bezit de krachten: Pa - Aula - Au - U - La.
Pa staat voor een bepaalde band met de vader.
Aula staat voor een (serieuze) zaal waar men bijeenkomt. Meestal voor begrafenissen.
Au staat voor pijn dat aangedaan wordt.
U staat voor beleefdheid en respect dat vaak afgedwongen wordt, maar ook voor
afstand.
La betekent men praat niet over bepaalde onderwerpen, die stopt men weg.
Han zegt dat hij graag hierover informatie wil ontvangen van vrouwen die Paula heten. Hij stelt het zeer op prijs wanneer men dit in korte bewoordingen zend naar info@naamkrachtkunde.nl
Het is een belangrijk gegeven, het betekent immers ook dat als je zusje of je kindje Paula genoemd wordt, je grote kans hebt dat je vader of echtgenoot te vroeg overlijd.
'Heb je nog meer voorbeelden uit je boek?
'Jazeker, ik schrijf over Lady Di en Dodi en het ongeluk in Parijs. Ik verklaar hun dood d.m.v. de krachten die zich in hun naam bevinden. Een belangrijk gegeven is nog dat klanken net zo belangrijk als woorden. Denk eens aan de klank Di, dit is de naamkracht Die, dit betekent ga dood/sterf. De koosnaam Lady Di, betekent programmatisch Lady ga dood, sterf! Het Engelse volk maakte met de goedbedoelde koosnaam Lady Di, van Diana een soort Lady des doods. Voor er maar van een ongeluk sprake was had ik haar dood al voorspeld en dat gebeurde ook, dat komt door de programmatische krachten die o.a. Dodi  (Do die) met zijn naam toevoegde aan de programmatische energie van  de naam van Lady Di. Ik beschrijf dit uitvoerig in mijn boek.
Over de financiële problemen die het voetbal teisteren heb ik ook al een paar jaar geleden geschreven, toen ik het schreef was het nog niet zo, maar nu komt ook dat uit. Ik leg in mijn boek aan de hand van de letters FC uit waarom dat zo is.
De krachten uit de naam Elvis Presley zijn o.a. Elvis is still alive. Vijfentwintig jaar na zijn dood kwam er een CD van hem uit, en hij is nog steeds de meest geïmiteerde artiest.
Het Midden-Oosten. Ik schrijf over het o.a. Camp-David akkoord, de daarbij betrokkenen en over de dood van premier Rabin. Maar ook over de Iraelische presidenten en Arafat. Nu is het Midden-Oosten actueler dan ooit en het wordt alleen maar erger. Ook hier spelen de krachten in de namen een enorme rol.
Osama Bin Laden, wat ik uit zijn naam haal is alles waarvan hij direct na het inferno van het WTC verdacht werd.
Maar ik schrijf ook over de ramp in Volendam, en waarom Oibibio het niet gered heeft. Suriname is bijvoorbeeld een naam die volgens mij zo snel mogelijk veranderd moet worden.
Waarom de Kennedy's zoveel tragedies en waarom de familie Bush altijd iets met sterke drank te maken heeft. Alles verklaar ik met de krachten uit de namen.'

'Wat is er nog meer belangrijk bij de Naamkrachtkunde?'
'Aantrekkingskrachten zijn heel belangrijk dat zijn energieën die gelijk zijn. Bijvoorbeeld je buurvrouw houdt van opera en jij houdt van opera dat heeft een aantrekkingskracht. Zo blijken dus in huwelijken aantrekkingskrachten te bestaan bij mensen die veel dezelfde letters/woorden en of betekenissen in hun naam hebben staan, dat zijn gelijke aantrekkingskrachten. Het kan ook aanvullend zijn, bijvoorbeeld Bijl en Hak….. Martine Bijl maakt reclame voor Hak, dat vult elkaar aan, met een bijl hak je. Zoals ik ook al aangaf bij Lady Di en Dodi kan het ook nog eens versterkend werken.'

'Wanneer ik met kennissen hierover spreek zeggen ze;”Oh numerologie”!'
'Dat wordt wel eens met elkaar verward. Dat komt omdat sommige Hindoestanen Namologie en Numerologie onder één noemer plaatsen. Bij Numerologie is het A = 1, B= 2 enzovoorts.
De getallen staan ergens voor en maken dan uit wat in je naam betekent.
Numerologie heeft niets met naamkrachtkunde te maken, want bij naamkrachtkunde bepalen de letters en de klanken per taalgebied waarin men leeft welke programma's in je naam aanwezig zijn.'

'Je bent voor de tv en de radio geweest vanwege je boek?'
'Dat klopt , ik was bij de VARA geweest in het programma met Dolf Jansen ,Later wordt het leuk! Ik ben door Katja Schuurman aangekondigd als 'De enigste naamkrachtkundige ter wereld. Dat klinkt een beetje simpel maar het is wel zo.Ik ben ook voor de TROS radio geweest bij Harm Edens in De hof van Edens. Daar moest ik de krachten uit de namen van Bush, Powell en Blair belichten. Binnenkort kom ik twee uur bij de lokale omroep Schagen.'

'Hoe is het gekomen dat je bent gaan handlezen en hoe lang doe je dit al?'
'Al een jaar of twintig denk ik. Ik heb daar een cursus in gevolgd, soort privé-les eigenlijk, Ik doe het niet meer in de praktijk, alleen op beurzen die Anita, mijn partner organiseert, ik doe het meer om haar te helpen. Ik heb er ook les in gegeven. Ik ga het meeste in op het psychische elementen., dat vind ik het interessantste en dat valt bij mij het meeste op.
Onbewust heb ik altijd al interesse in handlezen gehad schijnbaar, het was een keer tegen vaderdag, en toen zat ik bij de chinees te wachten op mijn bestelling en las in de krant, die daar lag, een boekbespreking over handlezen. En een week later wordt me gevraagd wat ik hebben wilde voor vaderdag, en prompt schoot me dat boek te binnen over handlezen, en inderdaad kreeg ik dat boek. Na dit boek weer een boek en nog een boek, en dan zit je van ja eh, die lijn loopt bij mij net even anders dan in het boek staat, maar ja, aan een boek kun je  niks vragen. Op een gegeven moment ging ik handen lezen op verjaardagen, dat was een enorm succes. Zo is dat begonnen. Achteraf gezien i.v.m. de Naamkrachtkunde, mijn naam Han en Hand hebben natuurlijk wel een grote overeenkomst, het is wel niet helemaal compleet, maar je kunt het er wel van maken. Zo ben ik eraan begonnen, en ik ging van iedereen die het me maar toestond handafdrukken maken.'

Tijdens het gesprek blijkt dat zowel Han als zijn partner met veel vaardigheden en talenten gezegend zijn. Han verteld dat Paula, zijn lerares handleeskunde, door familieomstandigheden tijdelijk niet in staat was om de lessen voort te zetten. Hij las toen in een blad over een workshop hypnose en heeft zich dat toen eigen gemaakt.
Han verteld dat hij het meeste belangstelling heeft in vorige levens.

'Doe je ook wat met al die informatie of heb je het zuiver voor je eigen ontwikkeling?'
Ik help natuurlijk graag mensen die daarom vragen, echter niet beroepsmatig. Ik hypnotiseer wie op mijn pad komt, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En als er mensen zijn die naar een vorig leven willen, dan wil ik dat wel proberen, mits ik daar de zin van inzie. Maar het mislukt ook wel eens, niet iedereen is te hypnotiseren of mag gehypnotiseerd worden. Er zijn ook mensen met problemen die op mijn pad komen, die help ik dan. Maar het liefst houd ik me bezig met vorige levens. Bijzondere hypnoses noteer ik en wil ik eens in een boek uitgeven.

'Geef je ook lezingen?'
Ik geef lezingen. Ik mag heel graag over mijn bevindingen vertellen, vooral over de Naamkrachtkunde, daar valt veel over te vertellen.
Mijn bevinding is dat Han inderdaad heel graag en uitgebreid verteld, niet alleen uitgebreid, maar vooral boeiend .

'Je vertelt heel interessant over je ervaringen met hypnose en reïncarnatie, zou dat misschien een mooi onderwerp voor een boek zijn?'
'Ik heb daar al een boek over geschreven. Het is nog niet uitgegeven. De mensen die het manuscript gelezen hebben waren razend enthousiast. Men zei dat ze het in één adem hadden uitgelezen. Het gaat over mijn zoektocht naar reïncarnatie en wat is het verschil tussen een ziel en een geest. Het is een zoektocht naar vorige levens via hypnose en paranormale ervaringen tezamen met anderen, we vormden een groepje en onderzochten onze vorige levens en daartussen.
'Ik wacht in spanning de uitgave af, je boek over Naamkrachtkunde vind ik al bijzonder boeiend. Ik kan het iedereen aanbevelen.'
'Dat is plezierig om te horen. Voor verdere informatie kan men naar mijn site gaan, daar leg ik nog eens uit wat het betekent ,daar vind men meer informatie.

Ik betrap mezelf  er de laatste tijd op dat ik, n.a.v. de informatie van Han persoonlijk en uit zijn boek, steeds meer namen begin te ontrafelen.

Interview:Evita van de Kamp.
Copyright Religie en mystiek
Sites:    www.naamkrachtkunde.nl
    www.farida.nu    
Interview in het blad
Religie & Mystiek #14
Oktober/November 2003
Website: Religie en Mystiek