Allemaal herinneren we ons de zwartste dag van de Nederlandse politiek: 6 mei 2002. Die datum staat vast in ons hoofd gegrift en zal in onze geschiedenisboeken moeten worden vermeld. Het was de dag dat Volkert van der Graaf, de nieuwe vader des vaderlands Wilhelmus Fortuijn, zoals hij officieel heet, met enkele schoten van zeer dichtbij om het leven bracht. Hij maakte met zijn lafhartige daad ook een einde aan de politieke carrière van professor Pim Fortuijn en daarmee zorgde Volkert dat de opstormende Fortuijn, in zijn strijd tegen het 'achterkamertjes geklap' en de door hem gekwalificeerde 'puinhopen van acht jaar Paars' in de kiem werd gesmoord.

Het was Wilhelmus Simon Petrus  Fortuijn die zijn opponenten in de politieke strijd ver achter zich liet en als opkomende eenling met Lijst Pim Fortuijn, de gelouterde politici, die zich al in de pluche zetels waanden, in politieke discussies als kleine verbouwereerde kleuters achterliet. Door zijn open aanpak en duidelijkheid werd hij gesteund door een gigantische menigte stemmers die steeds groter werd en waartegen hij zei president van dit land te willen worden.


Met zijn duidelijkheid raakte hij zelfs bij de kiezers die nooit meer stemden de gevoelige snaar en stoomde op naar zijn politieke doel, de tweede kamer en het ministerschap, ware het niet dat hij door Volkert van der G, fanatiek milieuactivist zoals men de aanslagpleger noemt, op wrede wijze in een nederlaag geliquideerd wordt. Heel Nederland staat op zijn kop. Volkert van der G maakt nieuwe Nederlandse geschiedenis door als een Balthazar Gerards van de 21e eeuw de nieuwe vader des vaderlands, Wilhelmus Fortuijn lafhartig van zeer dichtbij neer te schieten in het Mediapark te Hilversum.

Het Nederlandse volk is geschokt. De media zijn nabij ,dus direct ter plaatse. We zien rechtstreekse tv beelden van de neergeschoten politicus liggend op straat voor het gebouw waar hij net geïnterviewd werd en nu eerste hulp ontvangt. Men probeert zijn leven te redden. Helaas  Pim overlijdt, de kogels hebben hun vernietigende werk gedaan. Dan zien we korte tijd later de tv beelden van de arrestatie van de moordenaar bij het benzinestation. Wat gebeurt hier, kan dit zo maar in Nederland? De mensen leggen massaal bloemen op straat voor zijn huis in Rotterdam. Volk en vaderland is in rep en roer. Iedereen wil iets doen voor de man die voor ons vaderland definitief de politiek wilde veranderen, maar laf werd neergeschoten.  

De verkiezingscampagne wordt onmiddellijk gestopt, er zijn geen politieke activiteiten meer, alleen nog het stemmen op 15 mei en pas daarna zal de formatie van de nieuw te vormen regering de politieke activiteiten weer doen aanvangen.

Opnieuw wordt er geschiedenis gemaakt, Pim is niet meer, maar hij blijft  toch op de stemlijst staan, slechts negen dagen verwijderd van de stemdatum kan dit niet meer veranderd worden. Nog nooit eerder is het voorgekomen in onze geschiedenis dat men kan stemmen op een overleden persoon, wat dan ook massaal gebeurt.

Het Nederlandse volk rouwt, om het verlies van de professor die zijn politieke ambities niet mag afmaken , hij die zoveel wilde veranderen. Een emotionele rouwstoet met duizenden mensen op en langs de wegen, waarvan velen bloemen gooien op de auto die de kist met Pim vervoert. Daarna een  kerkdienst en een begrafenis, gevolgd door de gehele Nederlandse natie op alle Nederlandse zenders. Alle radio en tv nieuws en praatprogramma's gaan alleen nog maar over de politieke gevolgen van de moord op Pim Fortuijn en de politieke toekomst van de Nederlandse politici, die voor het eerst in Nederland, vanaf nu beschermd door bodyguards hun politieke baan  moeten voortzetten. Ook de kranten staan er bol van.
Er is geschiedenis geschreven in Nederland.Naamontleding met betrekking tot zijn daad:


VolkertvanderGraaf

Eerst ontleden we de direkt leesbare naamkrachten:
Volk - RTV - TV - Ander graf - Graf

Volk
Het gehele Nederlandse volk werd emotioneel betrokken bij zijn daad.

Ander graf - Graf
Hij bezorgde Pim een ander graf dan hij ooit zou denken.
Later werd Pim ook herbegraven in een ander graf in Italië.

RTV / TV
De moord werd gepleegd in Medialand, hét mediacentrum van de Nederlandse radio en televisie. RTV, Radio en Televisie. Pim kwam net van een radiointerview op 3FM en werd direct daarna lafhartig bij het naar buiten lopen neergeschoten.
De tv was direct aanwezig en zond de beelden van de mensen die hem probeerden te redden integraal uit.
RTV en/of TV speelde direct een grote rol bij de moord van Volkert van der Graaf op Pim Fortuijn.  
De TV toonde het lichaam van Pim op straat liggend en ook de arrestatie van Volkert van der Graaf is door de tv geregistreerd.
Radio, TV en Kranten gaven dagelijks nieuws over hem, dit loopt tot op heden door.
Extra kwam hij in de media met zijn hongerstaking.

                             

Zeer opvallende zijn onderstaande indirekte naamkrachten die betrekking hebben op hetgeen is geschied.

Fanaat - Volgen -Agtervolgen = klank: Achtervolgen
Aanrander - Overval - Aanval - Nederlaag -
Gevaar voor leven - Doel -
Geladen Revolver - Dolk-
Kogel (staan symbool voor moordwapens)
Treffen -- Doden - Dood - Daad - Laf- Lafaard -
Nederland - Vaderland - Leed - Leven en dood -
Agonaal (betekent:de doodstrijd betreffende) -
Volk en vaderland - Nederland -
Ondervrager - Aanklager - Advokaat - Toga -
Kernvraag
(bekentenis en waarom).
Kranten - Krantenkoppen - De Telegraaf.
U ziet de naamkrachten geven het duidelijk weer, zij spreken voor zichzelf.

Achtervolgen met het doel Pim met een kogel te doden.
Laf aanvallen in een nederlaag, treft hij zijn doel, leven en dood volgen elkaar op. De doodstrijd wordt integraal uitgezonden door de tv.
Volkert zette met zijn gruwelijke daad, Volk en Vaderland op z'n kop. Zelf dacht hij een goede daad te verrichten, maar heel Nederland. is geschokt.

Politie, justitie en verdediging staan in de vorm van Ondervrager, Aanklager en Advocaat in zijn naam.
Toga staat symbool voor het gerechtelijk proces.

RTV, Kranten en Krantenkoppen
staan als krachten volledig in zijn naam.
Zelfs de naam  van de krant: De Telegraaf staat als kracht in zijn naam. Al deze krachten hebben gewerkt en werken nog steeds, elk nieuwsfeit over Volkert van der G, in welke vorm dan ook verschijnen direct in de media.

Het is misschien onvoorstelbaar maar wel waar!
De kracht in je naam is een levensprogramma.


©Copyright2003 Han Pelser.
Naamkrachtkunde©

Volkert van der Graaf
De naamomtleding van:en
Een van de vele krantenkoppen;
een krantenkop in het dagblad De Telegraaf
Naschrift:
De hier ontlede naamkrachten zijn maar een klein deel van het totaal aantal naamkrachten die zich in een naam bevinden.Er zijn twee soorten naamkrachten: de direkte naamkrachten en de indirekte naamkrachten. De direkte naamkrachten in een naam zijn de direct leesbare krachten en daarvan bevinden er zich slechts enkele in een naam. De indirekte naamkrachten in die aanwezig zijn in een naam lopen vaak op tot enkele duizenden. Ter uwer informatie licht ik die krachten als duidelijk voorbeeld eruit, die bij allen bekend zijn betreft de specifieke eigenschappen van de betreffende persoon.Voor verdere informatie verwijs ik u naar mijn boek:De kracht in je naam.
De moord op Pim Fortuijn