Door mij geschreven artikel in het maandblad Spiegelbeeld maart 2003
Ieder mens heeft een naam. Het eerste wat we doen als er een baby geboren wordt is het kindje een naam geven. De achternaam is al bepaald, de voornaam mogen wij zelf geven. Behalve mensen heeft alles een naam op deze wereld, u kunt het niet bedenken of het heeft een naam. Geen naam, betekent geen bestaansrecht. Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel namen er op deze wereld bestaan? Dit is een gigantische hoeveelheid die in elke taal ook weer een aparte betekenis heeft, vaak meerdere betekenissen zelfs. Namen en taal horen bij elkaar, het zijn op elkaar afgestemde energieën. U begrijpt dat dit een enorme kracht is, het is volgens mij een kracht die onze wereld mede bestuurt.. Alles moet toch op een of andere manier georganiseerd zijn op onze wereld. Geboren worden en gekoppeld worden aan een naam is een levensopdracht. Alle gereedschappen die je tot je beschikking hebt om dit leven uit te voeren staan al voorgeprogrammeerd in je naam.


Misschien vraagt u zich af :'hoe kom je bij zoiets?' Wel het ging als het ware vanzelf, er vielen mij dingen op in namen die ik bij de betreffende personen ook zag. Vaak was dat in krantenartikelen, maar ook via andere media. Een paar eenvoudige voorbeelden: de heer Koophuis is makelaar, de heer Berber reist veel op Marokko. Emile Ratelband ratelt aan de lopende band over positief denken.
Ook Henny Huisman is een duidelijk voorbeeld. Deze man komt bij de mensen in huis, met name via zijn tv shows, maar ook persoonlijk. Zoals met de Postcodeloterij, de Supriseshow en nu weer als de Babysitter. Hij is en blijft een gewone man en dat straalt hij uit: een huisman is een gewone man, hoe welvarend en ingenieus hij ook moge zijn.


Een naam is een levensprogramma, dat door ieder mens op zijn eigen manier wordt uitgevoerd. Hoe verder ik kwam met mijn bevindingen hoe meer ik er van overtuigd raakte. Toen ik de naam van Salman Rushdie voor het eerst ontleedde wist ik het zeker, het is echt zo, een naam is een levensprogramma en het werkt in elke taal!
Salman Rushdie werd door Ayatollah Khomeini in de ban gedaan vanwege zijn 'Duivelse verzen'. Iedere moslim had de vrijheid om Rushdie te doden tegen een zeer hoge beloning. Haastig vluchten en nooit meer ergens lang kunnen verblijven en angst voor de dood die hem dagelijks per uur bedreigde is nog steeds het lot van Rushdie.
We splitsen de naam Rushdie op in de woorden Rush en Die.  
Valt u iets op? De klank van Die veranderd als hij los geplaatst word. Hierdoor heeft de naam Rushdie een geheel andere betekenis gekregen. (Soms is de klank belangrijker dan het woord)
Rush betekend: Haasten, Opjagen, Maken dat je weg komt, enz. Die betekent: Sterf, Doodgaan, Omkomen. Zijn lot staat duidelijk in zijn naam. Rushdie heeft zich voornamelijk schuil gehouden in de Verenigde Staten, u ziet US midden in Rush staan. Er staat nog veel meer in zijn naam, ik beperk me in dit artikel tot de hoofdkenmerken.


De voornaam , zo ontdekte ik navolgend, staat voor het privé leven en de achternaam voor het maatschappelijk leven. Woorden gevormd uit voor en achternaam staan als belangrijk voor het gehele leven. Men kan alle letters van een naam zo vaak gebruiken als nodig is voor het ontleden van naamkrachten. Als er een letter toegevoegd moet worden, dan wordt de kracht iets zwakker, doch maakt dit weinig uit. Klank is net zo belangrijk als door letters gevormde woorden. Symbolen zijn zeer belangrijk, elk woord is ook wel symbolisch uit te leggen. Symbolen zijn krachten. Iemand die bijvoorbeeld Roos in zijn naam heeft staan houd misschien wel van rozen, geuren en kleuren, doch kan ook zeer stekelijke opmerkingen maken, met en zonder humor.
Een ander voorbeeld van symboliek is de voornaam Salman. Veranderen we de a in een o dan krijgen we Salmon., hetgeen Zalm betekent. Wat is een kenmerk van een zalm? Dat is dat hij vanuit de zee tegen de stroming van de rivier inzwemt en alleen de sterkste halen de top. De zee staat symbolisch voor het onderbewuste, stromend water voor het denken. Wat deed Salman, vanuit zijn onderbewustzijn met zijn eigen denkwijze ging hij met zijn verzen tegen de stroming van zijn moslim geloof in. Wat hem uiteindelijk een doodsveroordeling opleverde vanuit zijn eigen geloof. U ziet de sterke symbolische krachten en …Salman Rushdie voert zijn levensprogramma uit.

Woorden gevormd door de letters van een naam zijn krachten.Door mij naamkrachten genoemd. Rush, US, Die, Huisman, Huis en Man zijn naamkrachten. Naamkrachten uit een naam halen noem ik (naamkrachtkundig)ontleden. Wat houden deze naamkrachten in? De naamkrachten houden in dat de drager van de naam deze energieën ter beschikking heeft en deze onbewust invult en uitvoert of er tenminste mee te maken krijgt. Alle naamkrachten bezitten een programmatische werking. Met mooie woorden;


Alles wat op onze aarde aanwezig is, is uit diezelfde aarde voortgekomen. Dat geldt ook voor onze namen. Alles wat een betekenis heeft staat ergens voor op deze aarde.
Als bepaalde betekenissen ook in onze naam aanwezig zijn dan zullen deze betekenissen ook voor ons ergens voor staan en daarmee ook een deel van jezelf zijn, vertaald naar ieders persoonlijke omstandigheden.


Behalve direct leesbare woorden zoals eerder geschetst, mag men ook naamkrachten ontleden
met alle letters die zich in een naam bevinden. Anagrammen maken dus. De direct leesbare naamkrachten in een naam zijn de sterkste krachten, zij komen het minste voor.
Letters zijn ook naamkrachten zo staat de F voor geld, en FF voor vermogen. Namen die met een F beginnen zoals Fred, Floor, Fatima enz. hebben privé belangstelling voor geld.
De namen Cruijff, Wijffels enz krijgen maatschappelijk met vermogen te maken. Een i in de naam staat voor precisie. Namen met twee O's zoals: Roosendaal of de naam Joop, zijn zeer bewegelijke mensen. Joop heeft als extra bijzonderheid, dat hij overvolle energie bezit, deze mensen kunnen heel veel aan. Let wel op signalen als je Joop heet, stop als het plotseling niet meer kan. Uiteindelijk is het  Op, de laatste naamkracht in de naam Joop.Mensen die Peter heten hebben vaak beroepen met een uniform en zijn ook bewegelijk. Pet, Ter.
Namen hoe goed bedoeld kunnen ook negatief zijn. Zo hebben mensen die Ben heten (=het zijn) altijd veel zware periodes in hun leven. Ook namen met Hel zorgen voor zware levensopdrachten. Voorbeelden: Helga, Helma, Helmut, Hellen. Ook namen met Au moet men niet meer geven, zoals Bauke, Laura enz. zij geven veel verdriet en pijn.
Misschien geeft uw eigen naam u ook wel aanwijzingen over dingen die u vaak doet of over uw beroep of ziet u duidelijke andere herkenningen.


Toen ik las dat Lady Diana , Lady Di als koosnaampje kreeg van het Engelse volk, zat ik midden in mijn ontdekking. Lady Di betekent op klank Lady sterf.  Toen zij later met Dodi een verhouding kreeg voorspelde ik dat dit fout zou gaan als ze met hem doorging. Hij had als klank in zijn naam staan Do Di, ga sterven, ga dood. Als het doodsplatform (Die-energie) te groot wordt dan gaat het fout, was mijn beredenering. Ik denk echter niet dat ze naar mij geluisterd zouden hebben. Het leed geschiedde echter vrij snel. De chauffeur Henri Paul, die o.a.de naamkracht R.I.P., rust in vrede, in zijn naam heeft staan vulde deze Die-energie aan.  Zij drieën kwamen om. Diana heeft nog eerst in het ziekenhuis gelegen voor zij stierf, Laid , Liggen. Lay betekent o.a. Formeel Liedje, Ballade over de geschiedenis (aan iemand), Elton John heeft dit gemaakt en voor haar gezongen, genaamd Like a candle in the wind.
De bodygard van Dodi, Trevor Rees Jones, die anderen moest beschermen, werd zelf beschermd door de naamkrachten in zijn naam die de anderen niet hadden, waarvan de belangrijkste zijn: Reserve ,apart houden, Reset, opnieuw beginnen, Revest, lichamelijk en geestelijk herstellen om opnieuw te beginnen en op de C na staat Recover in zijn naam. Helemaal genezen doet hij nooit, hij houdt altijd littekens in zijn gezicht!


Namen die met Ma beginnen Zoals Marie, Maaike, Marco enz.hebben buiten de normale moeder en kind verhouding om een speciale band met hun moeder. Deze band kan zowel negatief als positief zijn. Hetzelfde geldt voor namen die met Pa beginnen, zoals Patrick, Paula enz. echter dan is deze speciale band met de vader.
Bij de meisjesnaam Paula, een naam die ik zelf erg mooi vind, ontdekte ik dat zij vaak problemen hebben met hun vader, of  zelfs hun vader vaak te vroeg verliezen. Dit is mede afhankelijk van de achternaam. De naamkrachten die hier voor zorgen zijn: Pa - Au -Aula -La, waarvan La betekent dat dingen weggestopt zijn en er liever niet over gepraat wordt. Toch stel ik het zeer op prijs i.v.m. verder onderzoek als er Paula's zijn die mij hun ervaringen hieromtrent willen vertellen, op info@naamkrachtkunde.nl. Uiteraard mag iedereen die bepaalde ervaringen in hun naam herkennen en dit interessant voor mijn onderzoek vinden mij altijd mailen.


Maxima komt geheel voor in de naam van Willem-Alexander. Zij voelt zich thuis bij hem. Ik noem dit aantrekkingskrachten. Dit zijn de krachten die bepalen welke naamkrachten programmatisch gaan werken. Hierdoor wordt men door wederzijdse energieën aangetrokken.
Maxima kun je ontleden als:Ma - Axi=klank:Aktie - Ma.
De naamkracht Ma komt twee keer voor in Maxima, dit betekent dat haar moeder een zeer grote rol in haar leven speelt en mede door de kracht Aktie ,verwacht Maxima veel van haar. Zij zal daardoor veel van het privé-leven van Maxima beïnvloeden.
Maxima zal het maximale uit haar leven halen, daar is zij op ingesteld. Willem-Alexander heeft ook de naamkracht Minima in zijn naam staan. De Oranjes kunnen ook heel sober zijn. Beide krachten horen symbolisch bij elkaar en zullen een goed evenwicht brengen.

Gedachtekracht gekoppeld aan taal en naam zorgen in het taalgebied waar je verblijft voor de uitvoering, waarbij het wereldgeheugen een belangrijke rol speelt, ik leg dit alles zeer uitgebreid uit in mijn boek: De kracht in je naam.  Voor alle duidelijkheid naamkrachtkunde  heeft niets met numerologie te maken. Naamkrachtkunde geldt voor alle namen in alle talen. In dit artikel beperkte ik me tot namen van mensen, nogmaals het geldt voor alle namen, dus ook voor dieren, huizen, boten, merken bedrijven, noem maar op. In mijn boek beschrijf ik in ongeveer tachtig voorbeelden hoe het allemaal precies werkt, met als voorbeelden waarom bijvoorbeeld de Kennedy's altijd door tragedies getroffen worden. Over Elvis Presley,het leven van prins Charles en Diana. Ik verklaar ook de ramp in Volendam aan de hand van de naamkrachten. Ik leg uit waarom Suriname beter van naam kan veranderen en waarom Oibibio het nooit heeft gered en meer over prins Willem-Alexander en Maxima. Over Osama bin-Laden, ongelofelijk welke naamkrachten hij in zijn naam heeft staan, precies waarvan hij verdacht wordt. Zelfs waarom George Bush aan de drank was. Ook geef ik duidelijke uitleg aan de hand van de naamkrachten over het Midden-Oosten conflict. Ik schrijf over minister de Grave, die vast liep op de graven in Sebrenica. Het belangrijkste in mijn boek is dat ik aan de hand van deze tachtig voorbeelden bewijs dat naamkrachtkunde bestaat, hoe het werkt en hoe je het voor jezelf kunt toepassen en er ook je voordeel mee kunt doen.

Han Pelser

Boek: De kracht in je naam
ISBN 90.71794.03.02 / Nur 720
Site: www.naamkrachtkunde.nl
E-mail info@naamkrachtkunde.nl
©HanPelser2003Een naam is een levensprogramma