VARA's Kopspijkers
Zaterdag 1 mei j.l. was Han te gast bij Jack Spijkerman in het populaire TV programma 'Kopspijkers'.
Mede presentator was Erik van Muiswinkel.

Han had als opdracht te voorspellen wie Idols zou winnen:
Maud Mulder of Boris Titulaer.

Boris heeft veel naamkrachten in zijn naam die met muziek, zingen, kwaliteit en geluid te maken hebben.
Maud heeft er bijna geen, ondanks haar geweldige stem.

Ook heeft Boris de naamkracht Titulair in zijn naam staan hetgeen in dit geval betekent: 'op naam is hij het al, maar nog niet benoemd' verder heeft hij de naamkracht Titel in zijn naam staan. Symbolisch gezien heeft hij vanaf het begin de titel als levensopdracht al in zijn naam staan.
Dit zijn heel sterke krachten.

Van het woord Idols heeft Maud 2 letters (d.l.) in haar naam staan en Boris 4 letters (i.o.l.s.) slechts de d miste anders staat het hele woord idols in zijn naam. Dat gaf Han de overtuiging tezamen met de vele naamkrachten die wezen op de eerdergenoemde kenmerken dat Boris, Idols zou gaan winnen.
Han kreeg gelijk, s'avonds won Boris 'Idols.'
U kunt het programma nogmaals via uw computer zien als u op bijgaande link klikt.

Veel plezier met 'Kopspijkers'
Bekijk het programma