Nederlands beroemdste schilder van de moderne schilderskunst is zonder meer Karel Appel.
Hij is eigenlijk de eerste Nederlandse schilder die een vermogen verdiende met zijn schilderijen tijdens zijn leven.
De meeste schilderijen worden pas echt vermogens waard, als de maker immers ter ziele is!
Dit geldt niet voor Karel Appel, geboren in de Amsterdamse Pijp klom hij op tot een beroemd en rijk geworden kunstenaar eerst in Parijs en later New York.

New York wordt ook Big Apple genoemd.
Dit moet een bijzondere aantrekkingskracht voor Karel Appel zijn geweest, die zelf ook een big Appel is, wat met diverse betekenissen vertaalbaar is.
Een daarvan is dat Appel fysiek een grote man was.
Ook zijn schilderijen waren allemaal van een groot formaat, allemaal Big Apples.

KarelAppel
Verder ontleden we: Are, Zijn = To be. To be in the Big Apple.
En natuurlijk: To be a Big Apple. Hij was beide in New York.

Chris Karel Appel is zijn volledige naam.
In Chris vinden we op klank de naamkracht Riche, wat staat voor Rijk en Vermogend.
Verder staan er ook als direkte krachten Riche en Riches in zijn voornamen, Rijk en de Rijken, maar dat ook kostbaarheden en weelde betekent.
Ook de naamkracht Paris staat duidelijk in zijn naam.
To be riche
, kunnen we zowel voor Appel zeggen als voor zijn klanten.
De rijke New Yorkers waren de mensen die zijn doeken kochten en hem daarmee in hun rijkdom deelden.
Waardoor hij zichzelf kon zijn en werd hij zelf ook een rijke New Yorker.
Karel Appel
Naschrift:
De hier ontlede naamkrachten zijn maar een klein deel van het totaal aantal naamkrachten die zich in een naam bevinden.Er zijn twee soorten naamkrachten: de direkte naamkrachten en de indirekte naamkrachten. De direkte naamkrachten in een naam zijn de direct leesbare krachten en daarvan bevinden er zich slechts enkele in een naam. De indirekte naamkrachten in die aanwezig zijn in een naam lopen vaak op tot enkele duizenden. Ter uwer informatie licht ik die krachten als duidelijk voorbeeld eruit, die bij allen bekend zijn betreft de specifieke eigenschappen van de betreffende persoon.Voor verdere informatie verwijs ik u naar mijn boek:De kracht in je naam.
Big Apple
terug