Welke krachten zitten in een naam?

                       Am/Ma - Mal - Al - i - ia - AA/A


Am/Ma

Am is het omgekeerde van Ma. Als tweede naamkracht staat er Ma.
Dit betekent dat zij nog wel eens tegengas aan haar moeder zal geven.
Haar moeder komt niet op de allereerste plaats, maar op de tweede.

Haar moeder heet Máxima, dat betekent o.a.: Ma actie Ma en het is Ma voor en Ma na, voor Máxima naar haar eigen moeder toe. Verder heeft Máxima Mama in haar naam staan dus het moederschap zal haar veel vreugde geven.

Dit is een andere energie dan Amalia heeft en zij zal dit dus anders bekijken dan haar moeder.
Ze vindt haar moeder wel een kanjer: A ma. (A-Moeder)
Als ze zeurt, zeurt ze bij haar moeder. Daar krijgt ze het meest voor elkaar.

AM
Is een afkorting van Amerika en Amerikaans.
Dit betekent dat dit land invloed en aantrekkingskracht op haar zal hebben.

Mal    
Ze houdt van gek doen. Ze is een voorbeeld voor velen en zal heel precies geïmiteerd  worden

Al    
Duidt op kosmische en spirituele interesse. Daardoor zal ze vermoedelijk minder op het geloof gericht zijn dan de Oranjes tot nu toe waren. (Juliana had dit ook maar had haar tijd tegen)

i,

Puntje op de i zetten, Nauwkeurig de dingen afwerken.
Het staat voor precisie, precies handelen en nauwkeurigheid.
Ook de dingen het liefst doen zoals die volgens haar ook zo gedaan moeten worden.

ia    
Soms kan ze heel raar uit de hoek komen.


AA A    
Meerdere a's geven aan dat ze administratief goed onderlegt is, of tenminste graag met administratie bezig is. Het staat ook voor berekendheid, berekenend in doen en laten.
In sommige gevallen krijgt ze te maken met mensen met een alcohol probleem in de familiekring.


De naam Amalia komt geheel voor in de naam van Willem-Alexander, dit geeft extra aantrekkingskrachten tussen vader en dochter.

De naam Amalia komt op de L na voor in de naam Máxima ook dit geeft een sterke binding, ook gedrieën bij elkaar, want Máxima staat ook in de naam Willem-Alexander, doch de binding met haar vader zal sterker zijn omdat Amalia tot op de letter nauwkeurig in zijn naam voorkomt, deze sterke binding heeft zij ook nodig om eventueel door haar vader opgeleid te worden tot koningin der Nederlanden.
De direkte programmatische krachten in de naam van
Catharina-Amalia
Ontleding van de naamkrachten aanwezig in de naam Amalia
Elke naamkracht is een programma dat uitgevoerd wordt door de drager van de naam, of men krijgt er mee te maken
Prinses Catharina-Amalia
Copyright  Han Pelser ©2004 All rights reserved
Foto's RVD                        CA - Cat - TH - Haar - Ha - Aar - Ar - i - In - Na - Naam - Am/Ma - Mal - Al -                                i - ia  - AA/A


Ca    
Ze heeft een goed inschattingsvermogen.

Klank: KA
Ze kan bazig optreden als het moet.
Ze voelt zich soms alleen/eenzaam en onbereikbaar (voor iemand die weg is).

Cat    
Ze bezit een sterk geheugen en kan dingen goed analyseren.
    
Klank: Kat
Ze bezit grote liefde voor huisdieren.
Ze heeft soms een snibbig karakter. als de dingen niet gaan zoals zij wil.

Ze zal veelal een afwachtende houding aannemen. Ze kan goed netelige situaties ter sprake brengen. Ze is absoluut niet goed gelovig.
Veel spreekwoorden en gezegden met Kat zijn op haar van toepassing.

TH    
Ze kan goed met apparatuur omgaan en bezit enig technisch inzicht.

Haar    
Ze zal veel aandacht aan haar haar besteden. Catharina's hebben vaak mooi ( veelal donker) haar.
Spreekwoorden en gezegden met Haar zijn bij haar van toepassing zoals:
Met huid en haar, helemaal.
Haar op de tanden hebben, zeer mondig zijn en je niet laten wegpraten.
Met de handen in het haar zitten, niet weten wat te doen en waar te beginnen. enz.

Ze let  kritisch op andere vrouwen.

Ha    
Spontaniteit. Ze kan slimme opmerkingen maken, vaak met humor.

Aar
    
Ze grijpt alle mogelijkheden aan om iets te bereiken en streeft gezondheid en een sterk gestel na.

Ar    
Ze heeft vaak een zetje of duw nodig om ergens aan te beginnen, is ze ergens mee begonnen dan gaat het steeds beter en sneller.  


iiii    
I
n vier van de vijf voornamen staat maar liefst een i , hierdoor kan ze dubbel precies zijn met de dingen die volgens haar heel precies zo moeten, met name ook in het privé-leven.
Ze zal ook veel met precisie te maken krijgen.

In    
Ze is gevoelig voor mode. Ze hoort er graag bij.

Na    
Dingen dringen vaak later duidelijker tot haar door. Ze moet daarom altijd even tijd nemen om de dingen eerst tot haar door te laten dringen.
Ook gebeuren dingen die je eerder verwacht vaak later. Of te laat.
Doordat dit tweemaal in je naam staat heeft dit een diepere impact.    

Naam
Het woord naam, staat direct leesbaar in het midden tussen de namen Catharina-Amalia      
De naamkracht 'naam' is een zeer belangrijke programmatische kracht.
Met een naam duidt men iets aan. Geen naam is geen bestaansrecht.
Geen naam is ook geen informatie, zowel voor de burgerlijke stand als inhoudelijk over de persoon zelf.

Het draait in het leven om een goede naam te hebben of te krijgen. Een slechte naam werkt tegen.
Als iets onbelangrijk is zegt men: "het mag geen naam hebben."  

De dingen bij de naam noemen betekent duidelijk zijn, precies zeggen zoals het is.

In naam der wet en in naam der koningin/koning, duidt hoge prioriteit aan.
Een naam hebben betekent iets, een goede naam betekent veel meer en dit slaat zeker op de koninklijke familie, zij hebben immers de belangrijkste goede naam in Nederland.

Al deze aanduidingen en vele spreekwoorden en gezegden waar het woord naam bij betrokken is slaat op prinses Catharina-Amalia.
Haar eerste betrokkenheid met betrekking tot de energie van haar naam speelde de naam al een rol voordat haar naam officieel bekend was, i.v.m. de domeinnamen.
Er zullen nog vele naam kwesties volgen.        

Haar roepnaam is Amalia, maar haar officiële naam, die ook voor officiële gelegenheden zal worden gebruikt is: Catharina-Amalia
Zij zal echter als persoon altijd prinses Amalia zijn, vandaar als eerste naamontleding de naam Amalia en hieronder Catharina-Amalia.


Ontleding van de naamkrachten aanwezig in de naam Catharina-Amalia
Amalia
(Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria)
(Zie voor Am/Ma - Mal - Al - i - ia - AA./A verder de ontleding Amalia bovenaan)
Geboren als prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje -Nassau
Naam:
Naamkrachten
Uitleg:
Naam:
Naamkrachten:
Uitleg:
Naschrift:
De hier ontlede naamkrachten zijn maar een klein deel van het totaal aantal naamkrachten die zich in een naam bevinden.Er zijn twee soorten naamkrachten: de direkte naamkrachten en de indirekte naamkrachten. De direkte naamkrachten in een naam zijn de direct leesbare krachten en daarvan bevinden er zich slechts enkele in een naam. De indirekte naamkrachten in die aanwezig zijn in een naam lopen vaak op tot enkele duizenden. Iedere kracht is een stukje levensprogramma.Ter uwer informatie licht ik die krachten als duidelijk voorbeeld eruit, die bij allen bekend zijn betreft de specifieke eigenschappen van de betreffende persoon.Voor verdere informatie verwijs ik u naar mijn boek:De kracht in je naam.

In het geval van Prinses Amalia belicht ik uitsluitend de direkte krachten.
Prinses Amalia